Kalibrační proužek
kontakt fotokokos
 
Jihočeské pohlednice (Novohradské hory, Český Krumlov)
 
V červenci 2009 jsme s kamarády vyrazili na dovolenou do Novohradských hor. Od Nových Hradů je to kousek lesní cestou do kempu Veveří, kde jsme se ubytovali. Veveří byla původně německá osada, jejíž obyvatelé byli odsunuti po druhé světové válce. Z původní zástavby zbyla jenom budova bývalé školy, kde nalezneme správu kempu a občerstvení.
 
kemp Veveří
Kemp Veveří z ptačí perspektivy (© Google Earth)
 
Nové Hrady
 
Nové Hrady - hrad z 13. století
 
Signálka
Signálka
 
První den jsme vyrazili na kole směrem na České Velenice. Cesta vede lesem podél rakouské hranice po takzvané signálce, rovným průsekem lesa, kterou v době železné opony využívali především příslušníci pohraniční stráže.
 
Každodenní šeď Českých Velenic
 
České Velenice vznikly v roce 1922 rozdělením dolnorakouského města Gmünd mezi dva státy. Česká část tak přišla o centrum a také o hřbitov, rakouská zase o nádraží. Název města vznikl ze jmen osad Česká Cejle a Dolní Velenice. V Českých Velenicích lze nakoupit sádrové trpaslíky, levné oděvy ve vietnamských obchodech, ale i borůvky a houby podél silnic.
 
Němý svědek na kdysi nejstřeženějším hřbitově
 
Nový velenický hřbitov vznikl hned vedle rakouské hranice. Po roce 1948 byla zvýšena jeho obvodová zeď a později obehnána ostnatými dráty, jelikož tudy se některým podařilo emigrovat na západ. Návštěvník hřbitova se musel legitimovat pohraniční stráži.
 
Gmünd
Gmünd - náměstí
 
Po návštěvě v rakouském Gmündu jsme pokračovali po vitorazské naučné stezce směrem na vesnice Höhenberg a Pyhrabruck. Rakouské příhraniční obce jsou na první pohled upravenější než ty na české straně, kde je stále patrná stopa železné opony..
 
Na návsi v Höhenbergu
 
Reinpolz
 
Reinpolz
 
Pyhrabruck
 
Pohled na Kraví horu z rakouské strany
 
Terčino údolí (© Google Earth)
 
Pod Novými Hrady se rozkládá romantické Terčino údolí, anglický park ležící na toku říčky Stropnice. Tento krajiný celek nechal vystavět hrabě Jan Nepomuk Buquoy na přání své choti Terezie v polovině osmnáctého století. Později byl v parku postaven takzvaný Modrý dům, ve kterém hraběnka trávila letní měsíce. Na okraji Terčina údolí stojí pozdně gotická tvrz Cuknštejn, jenž je v současné době v rekonstrukci.
 
Terčino údolí - umělý vodopád nad řekou Stropnicí
 
Modrý dům v Terčině údolí
 
Terčino údolí - pohled svrchu vodopádu
 
Cuknštejn
 
Dámský rybník (pod hradem)
 
Po ránu v kempu
 
V úterý bylo vedro a dusno. Na nějaký sportovní výkon nebylo ani pomyšlení, tak jsme se váleli a odpoledne vyrazili na houby do okolních lesů. Po návratu jsme udělali smaženici ze hřibů praváků, kovářů a z lišek. Jen jestli ty kováři nebyli satani? Johna začala bolet ledvina a Terka se už rozloučila s rodičema. V každém případě všechno je pomíjivé a na konci tunelu je světlo... Houby jsme přežili.
 
Nacházeli jsme opravdu výstavní kousky
 
Šejby
 
Další den jsme vyrazily přes Šejby na Hojnou vodu odkud jsme vylezli na rozhlednu na Kraví hoře (952 m n.m.). Na jejím úbočí je rozsáhlé žulové suťové pole, které je na kole prakticky nesjízdné.
 
Suťový les na Kraví hoře
 
Rozhledna na Kraví hoře
 
Pohled z rozhledny směrem na Horní Stropnici
 
Panoramatický pohled přes Hojnou vodu (vpravo) na horu Vysoká (1033 m n.m.)
 
Dolů z rozhledny
 
Dobrá Voda - u pramene
 
V Dobré Vodě jsme navštívili poutní místo, barokní kostel Nanebevztetí Panny Marie, který byl vystaven nad mírně radioaktivním pramenem. Léčivé účinky vody jsou známy již od šestnáctého století a Dobrá Voda byla vyhledávána jako lázeňské místo.
 
Interiér svatostánku
 
Dobrá Voda - poutní kostel
 
Svébohy - na návsi
 
V podhůří Novohradských hor leží malá víska Svébohy, jež čítá cirka padesát obyvatel. Na návsi je pohledná kaple se zvoničkou. Kousek od návsi funguje klasická venkovská hospoda U Kojanů s budějovickým pivem a venkovním posezením.
 
Svébohy - hospoda U Kojanů
 
Svébohy - občerstvení
 
Žumberk - tvrz
 
Další zastávka byla na tvrzi Žumberk, v jejímž areálu je kromě jiného penzion s restaurací, kde jsme přečkali průtrž mračen. Pokoukali jsme internet a vrátili se zpět do kempu.
 
Žumberk - v areálu tvrzi
 
Žumberk - v areálu tvrzi
 
Před penzionem Žofín
 
Pohorská ves, kam jsme dojeli z kempu autem, byla dalším výchozím bodem pro cyklovýlet. Cestou jsme stavěli na penzionu Žofín s vlastním koupalištěm a předraženými tatrankami. Další zastávka byla u vchodu do pralesa Žofín, který byl prohlášen za přírodní rezervaci již v roce 1838. Mezi stromy dominuje buk, méně pak smrk a jedle, z nichž nejstarší mají třista až čtyřista let.
 
Žofínský prales
 
Žofínský prales - zaječí zelí (šťavel kyselý - oxalis acetosella)
 
Náprstník červený (digitalis purpurea)
 
Novohradské lesy - náprstníky
 
Na rozcestí
 
Zelená a modrá - pro blázny dobrá :-)
 
Příjezdová cesta do Pohoří
 
Pohoří na Šumavě (919 m n.m.) je jedna z mnoha zniklých vesnic v českém pohraničí. Původní osada vznikla dolem roku 1700 na Novohradském panství. Na konci devatenáctého století obec měla kolem 190 domů a 1300 obyvatel (většina Němců). O jejím významu svědčí existence sklářstkých hutí, pivovaru, vinopalny, hamru, pošty a velkého množství živností. Obec proslula malovaním svatých obrázků na sklo, které se vyvážely do celé Evropy. V roce 1946 byli odsunuti němečtí rodáci a po deseti letech zůstalo v obci jen 23 domů. Dnes v pohoří stojí polorozbořený kostel, hřbitov, rozvaliny domů a několik nově postavených rekreačních domů s charakteristickým hrázděním. Na území obce se nachází vrchovištní rašeliniště, přírodní rezervace.
 
Pohoří - kostel
 
Pohoří - historická pohlednice (zdroj informační tabule)
 
Pohoří - na hřbitově (uřezaný litinový kříž)
 
Pohoří - na hřbitově
 
Pohoří
 
Pohoří - rekreační objekty
 
Pohoří - tradiční sklomalba
 
Rozkvetlé pohořské louky
 
Pohořské rašeliniště
 
Přes brod
 
Dolní Příbrání (zaniklá osada)
 
Dolní a Horní Příbrání byly další zaniklé osady, kterými jsme projížděli. V Leopoldově, částečně zaniklé obci dřevařů a vorařů, jsme udělali poslední zastávku k občerstvení v maringotce u Pohořského potoka. Pak už následovala Pohorská Ves, kde jsme navštívili biofarmu s prodejem kozího sýra. Nikdo však nebyl doma, tak jsme se podívali na koně.
 
Horní Příbrání (zaniklá osada)
 
Leopoldov
 
Občerstvení v Leopoldově
 
Na farmě v Pohorské Vsi
 
Cestou do Třeboně
 
Následující den jsme vyrazili do na výlet do Třeboně. Cestou jsme projížděli upravenými vesnicemi s tradičními jihočeskými domy. Za zmínku stojí Jílovice, obec na rozhraní Třeboňské pánve a Novohradských hor, a také Kojákovice s typickými jihočeskými statky, kde byla zřízena památková zóna lidové architektury.
 
Jílovice - kostel sv. Jakuba ze 14. století
 
V Kojákovicích
 
V Kojákovicích
 
Třeboň - Schwarzenberská hrobka
 
Ve Třeboni jsme se podívali na Schwarzenberskou hrobku, ale s kola jsme nesesedli kvůli dotěrným komárům, kteří se tu přemnožili. Navštívili jsme místní pivovar, kde se vaří pivo Regent. V pivovarské pivnici měli výbornou kvasnicovou čtrnáctku a také šestnáctistupňový speciál. Když jsme si prohlédli město, jeli jsme zpět po panelové cestě borovými lesy, kde kvůli množství komárů nešlo ani zastavit. Cestou jsme v Branné trochu zabloudili k závodu na těžbu rašeliny.
 
Třeboň - pivovar
 
Třeboň - náměstí
 
Stroje na těžbu rašeliny (Branná)
 
Český Krumlov (zdroj informační tabule)
 
V sobotu od rána pršelo, proto jsme jeli autem na celodenní výlet do Českého Krumlova. Prošli jsme si město a zašli na oběd k řece. V hospůdce seděla internacionální grupa hipíků a hrála vyfičenou hru (aktivity). Byli hluční. Zmáčení vodáci sjížděli šlajsnu za povzbuzování japonských turistů. Pořád pršelo. Pokochali jsme se ještě Krumlovským zámkem a odjeli zpátky do kempu.
 
Český Krumlov
 
Český Krumlov
 
Český Krumlov
 
Český Krumlov
 
Český Krumlov
 
Český Krumlov - obchod s kovářskými výrobky
 
Český Krumlov
 
Český Krumlov - v obchodě se suvenýry
 
Český Krumlov
 
Český Krumlov
 
Český Krumlov
 
Český Krumlov - u šlajsny
 
Český Krumlov
 
Český Krumlov
 
Český Krumlov - zámecký medvěd
 
Český Krumlov
 
Český Krumlov - v zámecké zahradě
 
Český Krumlov
 
Český Krumlov
 
Český Krumlov
 
Český Krumlov
 
Český Krumlov - na zámku
 
Český Krumlov - ošklivé kačátko
 
 
 
 
 
 
Adam Dušek © 2009