Kalibrační proužek
kontakt fotokokos
 
Lidé kmene Rabarí Rabari People
poloostrov Kaččh, Gudžarát, Indie Kutch Discrict, Gujarat, India
F11 - fullscreen
 
Distrikt Kaččh v SZ části Gudžarátu vyplňuje území solných plání a polopouště. V této oblasti žijí lidé kmene Rabarí, které jsme navštívili v malé vesnici nedaleko města Bhudž.
The Kutch Discrict in N-E part of Gujarat fills the area of salt plains and semi-desert. In this region there live the Rabari People. We visit them in small village several km from Bhuj town.
 
 
Rabari - Gujarat - India
 
 
Rabari - Gujarat - India
Rabarí jsou původem nomádské kmeny ze severního Rádžasthánu. V dnešní době jich většina žije usazeným nebo polokočovným životem. Ženy se starají o chod domácnosti a jejich muži pasou velbloudy a kozy.
The Rabari People indigenous nomadic clan from north Rajasthan. At the present time they live most settled or semi-nomadic. Women manage household and their men grass camels and goats.
 
 
Rabari - Gujarat - India
 
 
Rabari - Gujarat - India
Ženy ukazují tradiční vyšívané obleční, které stále používají v běžném životě.
Women show traditional dress. They still use it in ordinary life.
 
 
Rabari - Gujarat - India
Charakteristickým znakem rabaríjských ornamentů jsou všitá zrcátka.
Characteristic of Rabari decoration is sewn mirrors.
 
 
Rabari - Gujarat - India
 
 
Rabari - Gujarat - India
Tradiční kulatá obydlí s doškovou střechou ustupují novým hranatým.
Traditional round houses with thatch falls into the shadow of the new cornered.
 
 
Rabari - Gujarat - India
Kulaté náušnice - poznávací znamení mužů kmene Rabarí.
Rounded earrings - identification mark of Rabari men.
 
 
Rabari - Gujarat - India
 
 
Rabari - Gujarat - India
 
 
Rabari - Gujarat - India
Namalované oči chrání děti před uhranutím.
The painted eyes protect children from bewitchment.
 
 
Rabari - Gujarat - India
Uvnitř tradičního obydlí. V pozadí velká hliněná skříň.
Inside the traditional house. The clay cabinet in background.
 
 
Rabari - Gujarat - India
 
 
Rabari - Gujarat - India
 
 
Rabari - Gujarat - India
 
 
Rabari - Gujarat - India
 
 
Rabari - Gujarat - India
 
 
Rabari - Gujarat - India
Největší pýchou každé rodiny jsou krásné velké hávy (šály). Jejich vyšívání může zabrat až několik měsíců a cena dosahovat desítky tisíc rupií.
The biggest pride of every family are the distinguished headscarves. Its embroidery takes as long as number of months. Some scarves cost a few tens of thousands rupee.
 
 
Rabari - Gujarat - India
 
 
Rabari - Gujarat - India
 
 
Rabari - Gujarat - India
 
 
Rabari - India
Chrám bohyně Mátá Déví
Mata Devi temple
 
 
Rabari People
 
 
Rabari - Gujarat - India
Rabari - Gujarat - India
 
 
Rabari - Gujarat - India
 
 
Rabari - Gujarat - India
Za rabaríjskou vesnicí Číňané staví elektrárnu. Od té doby tu zmizelo spoustu polodivokých psů.
Behind the Rabari village Chinese build new power plant. Since the time many semi-wild dogs fade back.
 
 
Rabari - Gujarat - India
Pastevci ...
Herdsman ...
 
 
Rabari - Gujarat - India
 
 
 
 
 
2009 © Adam Dušek