Kalibrační proužek
kontakt fotokokos
 
Girnár Girnar
Gudžarát, Indie Gujarat, India
F11 - fullscreen
 
Girnár je jedno z nejvýznamnějších poutních center jak hinduistů, tak džinistů. Girnár je horské pásmo známé také jako Girnárské hory. V sousedství Girnáru se rozkládá Girský národní park, poslední útočiště divokých lvů asijských (Panthera leo persica).
Girnar is one of the most important and holy pilgrimage center of both Hindus and Jains. Girnar is a range of mountains usually known as the Girnar Hills. Nearby Girnar is situated Gir Forest National Park, the sole home of Asiatic lions.
 
 
Girnar - Gujarat - India
Poutníci jsou svátečně oblečení a dobře naladění ...
Pilgrims are best dressed and well disposed ...
 
 
Girnar - Gujarat - India
 
 
Girnar - Gujarat - India
Pohled na Džunágath (okresní město).
Junagadh, the district city view.
 
 
Girnar - Gujarat - India
Stále nahoru po stezce deseti tisíců schodů ...
Keep on the trail of ten thousand stairs ...
 
 
Girnar - Gujarat - India
... kolem svatostánku hinduistických bohyň ...
... around sanctuary of hindi Goddess ...
 
 
Girnar - Gujarat - India
 
 
Girnar - Gujarat - India
 
 
Girnar - Gujarat - India
 
 
Girnar - Gujarat - India
 
 
Girnar - Gujarat - India
Pozváni na oběd ...
Invited for lunch ...
 
 
Girnar - Gujarat - India
 
 
Girnar - Gujarat - India
Chrám Dattatréji na hoře Girnár. Dattatréja byl dlé tantrické tradice Náthů inkarnace boha Šivy.
Dattatreya Temple on Mount of Girnar. Dattatreya was incarnation of Shiva according to the tantric Nath tradition.
 
 
Girnar - Gujarat - India
 
 
Girnar - Gujarat - India
 
 
Girnar - Gujarat - India
 
 
Girnar - Gujarat - India
 
 
Girnar - Gujarat - India - Black Bee
Černá včela.
Black bee.
 
 
Girnar - Gujarat - India
Lingamy - zpodobnění boha Šivy.
Lingams - Shiva god representation.
 
 
Girnar - Gujarat - India
 
 
Girnar - Gujarat - India
Občerstvení je na posvátném území Girnáru zdarma.
Refreshment is free in holy territory of Girnar.
 
 
Girnar - Gujarat - India
 
 
Girnar - Gujarat - India
Na návštěvě u místní sádhuů.
Vistiting of local sadhus.
 
 
Girnar - Gujarat - India
Girnárští fotografové ...
Girnar photographers ...
 
 
Girnar - Gujarat - India
... nás vyfotili.
... take this photo of us.
 
 
Girnar - Gujarat - India
 
 
Girnar - Gujarat - India
Ganéša & Hanumán
 
 
Girnar - Gujarat - India
Mallináthův chrám. Mallináth byl dle džinistické tradice 19. tírthankara.
Mallinath Temple. Mallinath was the 19. tirthankara according to Jain tradition .
 
 
Girnar - Gujarat - India
Bápu - girnárský sádhu před svojí jeskyní ...
Bapu - Girnar sadhu in front of his cave ...
 
 
Girnar - Gujarat - India
... malá jeskyně mu poskytuje skromný příbytek
... small cave provide modest home to him.
 
 
Girnar - Gujarat - India
Džunágath
Junagadh
 
 
Girnar - Gujarat - India
 
 
 
 
2009 © Adam Dušek