Kalibrační proužek
kontakt fotokokos
 
Badrínáth Badrinath (10/2009)
Uttarakhand, Indie 10/2009 Uttarakhand, India 10/2009
F11 - fullscreen
 
 
 
 
Badrinath
Do Badrínáthu se člověk dostane po 300 km dlouhé horské silnici. Jízda autem trvá celý den.
To the Badrinath one get by 300 km long mountain track. The drive takes all day.
 
 
 
Badrinath
Pohled z okénka vozu.
Car window sight.
 
 
 
Badrinath
Prodavač teplého oblečení podél cesty.
Warm clothes vender along the way.
 
 
 
Badrinath
Vodní eroze a časté sesuvy půdy dělají tuto cestu nebezpečnou hlavně během deštivých dnů.
Water erosion and frequent landslides make the road dangerous especially during rainy days.
 
 
 
Badrinath
Badrínáth je himálajské poutní místo v nadmořské výšce 3100 m.
Badrinath is himalayan pilgrimage place 3100 m above sea level.
 
 
 
Badrinath
 
 
 
Badrinath
 
 
 
Badrinath
Cílem hinduistických poutníků je Višnuův chrám z 8. století. Badrínáth je jedno ze čtyř poutních míst (Čar dham), které by měl každý Hindu navštívit.
The destination of Hindu pilgrims is Vishnu temple from 8th century. Badrinath is one of the four pilgrimage places (Char Dham), that would have visited by every Hindu.
 
 
 
Badrinath
"Bába" či "sádhu" je člověk, který se vzdal světského života, aby dosáhl duchovních cílů. Sádhuové patří k nejsvobodnějším lidem na Zemi.
"Baba" or "Sadhu" is the man who foregoes profane life to achieve sacred aims. Sadhus are the freest people on the Earth.
 
 
 
Badrinath
Sádhuové tvoří v Indii početnou skupinu obyvatel, která žije především z darů věřících. Hinduisté si poskytnutím almužny vylepšují svoji vlastní karmu.
Sadhus form numerous rank, which lives in particular from gifts of believers. Hindus improve their own karma by giving alms.
 
 
 
Badrinath
Zasloužený odpočinek v teple odpoledního slunce.
Well-earned rest in afternoon sun heat.
 
 
 
Badrinath
Badrínáth je městečko úzkých uliček, skromných obydlí, ášramů a hotelů ...
Badrinath is small town of gennels, unpretentious habitations, ashrams and hotels ...
 
 
 
Badrinath
 
 
 
Badrinath
 
 
 
Badrinath
 
 
 
Badrinath
 
 
 
Badrinath
 
 
 
Badrinath
 
 
 
Badrinath
Cesta k ústřednímu chrámu vede kolem krámků se suvenýry ...
The path to the central temple leads along souvenir shops ...
 
 
 
Badrinath
... a přes řeku Alaknanda.
... and across the Alaknanda river.
 
 
 
Badrinath
Panoramatický pohled na Badrínáth ze severu.
Panoramic view of Badrinath from north.
 
 
 
Badrinath
V mrazivých večerech se člověk může zahřát v termálním pramenu Tapta kund (zcela vpravo nad řekou)
In frosty evenings one can warm up in Tapta Kund thermal spring (quite right over the river).
 
 
 
Badrinath
Prodej obětních darů v sousedství chrámu.
The offerings sale in near by the temple.
 
 
 
Neelkanth
Východ slunce na vrcholu hory Nílkantha.
Sunrise on Neelkanth mountain.
 
 
 
Badrinath
Malé jeskyně, jež jsou rozesety po okolních kopcích, obývají asketičtí jógini.
In little grottoes disseminated on surrounding hills live ascetic yogis.
 
 
 
Badrinath
 
 
 
Badrinath
 
 
 
Badrinath
Stezka k úpatí hory Nílkantha.
Pathway to the Neelkanth base.
 
 
 
Badrinath
Svatyně boha Šivy jsou v Himálaji velmi častým jevem.
Shrines of the Lord Shiva is frequent phenomenon in Himalaya.
 
 
 
Badrinath
 
 
 
Badrinath
 
 
 
Badrinath
Majestátní Nilkantha (6596 m n.m.) západně od Badrínáthu.
Majestic Neelkanth (6596 m above sea level) west of Badrinath.
 
 
 
Badrinath
 
 
 
Badrinath
 
 
 
Badrinath
 
 
 
Badrinath
 
 
 
Badrinath
Za Badrínáthem je vojenská posádka, která hlídá nedalekou hranici s Čínou.
By Badrinath there is a military post controling near frontier with China.
 
 
 
Badrinath
Ve vysokohorském klimatu se daří pouze zelí ...
In alpine conditions prosper only cabbage ...
 
 
 
Badrinath
... a bramborům.
... and potatoes.
 
 
 
Badrinath
Na polích pracují výlučně ženy.
In the fields there work women only.
 
 
 
Badrinath
 
 
 
Badrinath
Ženy vůbec zastávají řadu prací, zatímco jejich muži vysedávají v čajovnách.
Women at all serve number of activities while their husbands sit up in tearooms.
 
 
 
Badrinath
 
 
 
Badrinath
 
 
 
Badrinath
Severně od Badrínáthu je vesnice Mana, poslední osídlení na cestě k čínské hranici.
North of Badrinath there is Mana village, the last settlement on the way to Chinese border.
 
 
 
Mana
 
 
 
Mana
Lidé zde žijí přes sezónu a na zimu se stěhují do nižších poloh.
People live here since spring till autumn. In winter they move to lower locations.
 
 
 
Mana
Tradiční dům s břidlicovou střechou. U vchodu jsou naskládané placky sušeného trusu, který se používá jako topivo.
Traditional house with slated roof. By the entrance there are pancakes of dried dung, which is used as fuel.
 
 
 
Mana
 
 
 
Mana
V Maně se prodávají ručně pletené vlněné čepice, svetry, koberečky, atd.
In Mana village one can buy hand-knited woollen caps, jerseys, rugs, etc.
 
 
 
Mana
 
 
 
Mana
Poutníci navštěvují vesnici Mana, protože je zde několik míst spojovaných se slavným eposem Mahábhárata ...
Prilgrims visit the Mana village due to several places connected with the famous Mahabharata epos ...
 
 
 
Mana
... jeskyně, kde před 5000 lety žil mudrc Vjása, kterému je připisováno autorství Mahábháraty.
... there is the cave where lived sage Vyasa, the legendary author of the Mahabharata.
 
 
 
Mana
 
 
 
Alaknanda
 
 
 
Badrinath
 
 
 
Mana
Bhímova skála - kamenný oblouk nad řekou, který podle pověsti stvořil nejsilnější z bratrů Pánduovců.
Bhima's rock - the rocky span across the river, which was according to the legend made by Bhima, the strongest man of the Pandu brothers.
 
 
 
Alaknanda
 
 
 
Mana
 
 
 
Mana
 
 
 
Himalaya
 
 
 
Vasudhara fall
Vasudharův vodopád (145 m).
Vasudhara fall (145 m).
 
 
 
Himalaya
 
 
 
Mana
Náhlá sněhová přeháňka.
Sudden snow sprinkle.
 
 
 
Mana
Večerní nasvícení chrámu.
Night lighting of the temple.
 
 
 
Neelkanth
 
 
 
 
 
 
© Adam Dušek