Kalibrační proužek
kontakt fotokokos
 
Vnitřní Mongolsko - klášter Wu-tang (07/2011) Inner Mongolia - Wudang Lamasery (07/2011)
 
F11 - na celou obrazovku
F11 - fullscreen
 
Wudang Zhao
Klášter Wu-tang (založený roku 1749) se nachází 70 km severovýchodně od města Pao-tchou. Svého času zde sídlilo až 1200 mnichů tibetské buddhistické školy Gelugpa.
The 250-year-old monastery Wudang is located about 70km to the northeast of Baotou. At the time of its prime it was housing 1200 monks belonging to the Gelugpa sect of Tibetan Buddhism.
 
 
 
Wudang Zhao
 
 
 
Wudang Zhao
Modlitební praporky v okolí kláštera
Prayer flags in neighbourhood of the monastery
 
 
 
Wudang Zhao
10 metrů vysoká měděná socha Maitréji, budoucího buddhy, v chrámu filozofické školy.
10 meters high copper statue of Maitreya, the future buddha, in the temple of philosophic department.
 
 
 
Wudang Zhao
Nádvoří před hlavním chrámem.
Forecourt of the main temple.
 
 
 
Wudang Zhao
V hlavním chrámu.
In the main temple.
 
 
 
Wudang Zhao
Oltář: Vlevo fotografie 10. pančhenlamy (1938-89), uprostřed socha Congkhapy (1357-1419), zakladatele řádu Gelugpa.
Altar: There is the picture of the 10. Panchen Lama (1938-89) to the left and in the middle there is the statue of Congkhapa (1357-1419), the founder of Gelugpa sect.
 
 
 
Wudang zhao
Klášter (tib. gompa) je postaven v tibetském stylu ...
The lamasery (tib. gompa) is built in tibetan style ...
 
 
 
Wudang zhao
... ploché střechy a hodně oken akumulují sluneční energii.
... flat roofs and number of windows store solar energy.
 
 
 
Wudang zhao
Stúpa (tib. čhörten) - jeden z hlavních symbolů buddhismu.
Stupa (tib. chorten) - one of the main Buddhist symbols.
 
 
 
Wudang zhao
Ochranná božstva u vchodu do chrámu.
Protective deities by temple entry.
 
 
 
Wudang zhao
 
 
 
Wudang zhao
 
 
 
Wudang zhao
 
 
 
Wudang zhao
 
 
 
Wudang zhao
 
 
 
Wudang zhao
Návštěvníci kláštera obětují nejčastěji peníze.
Visitors of the temple sacrifice most often the money.
 
 
 
Wudang_zhao
 
 
 
 
 
 
Wudang zhao
V okolí kláštera ...
Round the temple ...
 
 
 
Wudang zhao
 
 
 
Wudang zhao
 
 
 
Wudang zhao
Tiché místo pro meditaci je od kláštera odloučené. Žádní mniši tam ale nebyli.
Peaceful place for meditation is reclused from the monastery. No monk was there.
 
 
 
Wudang zhao
Socha Buddhy ve svatyni nahoře.
Statue of Buddha inside the shrine up.
 
 
 
Wudang zhao
Dharmačakra, "kolo zákona", symbol Buddhovy nauky. Osm loukotí symbolizuje osmidílnou stezku.
Dharmachakra, "Wheel of Law", the symbol of the Buddha´s teaching. Eight spokes symbolize the Eightfold Path.
 
 
 
Wudang zhao
Cesta k nirváně.
Path to the nirvana.
 
 
 
Wudang zhao
 
 
 
Wudang zhao
 
 
 
Wudang zhao
Čínské pokrmy.
Chinese dishes.
 
 
 
Wudang zhao
Italský kamarád Mattia pořizuje snímek ...
Italian friend Mattia makes photo ...
 
 
 
Wudang zhao
 
 
 
 
 
 
Wudang zhao
Na cestě zpět.
On the way back.
 
 
 
Wudang zhao
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adam Dušek © 2011