Kalibrační proužek
kontakt fotokokos
 
Vnitřní Mongolsko, festival Nádam (07/2011) Inner Mongolia, Naadam festival (07/2011)
- jeden den uprostřed pastvin - - one day in the middle of grassland -
 
F11 - na celou obrazovku
F11 - fullscreen
 
 
Inner Mongolia
Autonomní oblast Vnitřní Mongolsko zabírá 1,18 mil. čtverečních kilometrů severní Číny. Na severu hraničí s Mongolskem (dříve Vnější Mongolsko) a Ruskem; na východě, jihu a západě s dalšími čínskými provinciemi.
Autonomous Region Inner Mongolia is a vast territory of north China, with an area of 1,18 quater kilimeters. It is bordered to the north by Mongolia (formerly Outer Mongolia) and Russia; to the east, south and west by another Chinese provinces.
 
 
 
Naadam
Gegentala je turistický rezort se širokým zázemím. Leží ve stepích Vnitřního Mongolska.
Gegentala is complete service turist resort. It lies in grassland of Inner Mongolia.
 
 
 
Naadam
V červenci se zde koná tradiční festival Nádam, jehož hlavní náplní jsou tři soutěžní disciplíny: koňské dostihy, zápas a lukostřelba.
Here in July takes place the most famous celebration of traditional ways - the Naadam festival. It is about three competitive disciplines: horse race, wrestling and archery.
 
 
 
Naadam
Lučišníci.
Archery.
 
 
 
Naadam
Zápasníci.
Wrestling fighters.
 
 
 
Naadam
V den naší návštěvy festivalu se konaly koňské dostihy doprovázené přehlídkami a kulturním programem.
In the day of our festival visit takes place horse race accompanied by shows and cultural program.
 
 
 
Naadam
Ceny pro vítěze.
Awards for winners.
 
 
 
Naadam
 
 
 
Naadam
Etnikum Chan (Čínani) tvoří ve Vnitřním Mongolsku majoritní součást populace, nejpočetnější menšinou jsou Mongolové.
Han (Chinese) constitute the bulk of the population in Inner Mongolia, and the largest minority population is that of the Mongols.
 
 
 
Naadam
 
 
 
Naadam
Zděné jurty slouží jako obchody a ubytování pro turisty.
Walled yurts serve as shops and accommodation for tourists.
 
 
Naadam
 
 
 
Naadam
Obrovská tribuna...
Huge dedans ...
 
 
 
Naadam
... byla určena pouze pro špičky místního stranického aparátu a další prominenty.
... was destined for headquaters of local CCP (China Communist Party) and other V.I.P. only.
 
 
 
Naadam
Bezpečnostní opatření na festivalu byla zesílena zřejmě kvůli nedávným nepokojům ve Vnitřním Mongolsku.
Safeguard on the festival was strengthened apparently because of recent commotion in Inner Mongolia.
 
 
 
Naadam
Komunistická mládež - pionýři.
Communist youth - pioneers.
 
 
 
Naadam
 
 
 
Naadam
 
 
 
Naadam
 
 
 
Naadam
 
 
 
Naadam
 
 
 
Naadam
 
 
 
Naadam
 
 
 
Naadam
Někteří lidé byli oblečeni v tradičních svátečních krojích.
Some people wore traditional festive costumes.
 
 
 
Naadam
Jurta - tradiční mongolské obydlí.
The yurt - traditional mongol dwelling.
 
 
 
Naadam
Otvor ve střeše jurty slouží pro odvod kouře.
A vent on the top of yurt´s roof serve for smoke exhaust.
 
 
 
Naadam
 
 
 
Naadam
 
 
 
Naadam
 
 
 
Naadam
 
 
 
Naadam
 
 
 
Naadam
 
 
 
Naadam
Součástí nádamu byla i přehlídka ovci.
Sheep show was a part of Naadam festival.
 
 
 
Naadam
 
 
 
Naadam
 
 
 
Naadam
 
 
 
Naadam
 
 
 
Naadam
 
 
 
Naadam
 
 
 
Naadam
 
 
 
Naadam
Vyvrcholením prvního dne festivalu byly koňské dostihy.
Horse race was the festival highlight of the first day.
 
 
 
Naadam
 
 
 
Naadam
 
 
 
Naadam
 
 
 
Naadam
 
 
 
Naadam
 
 
 
Naadam
 
 
 
Grasssland
 
 
 
Naadam
Vesnice usedlých Mongolů.
A village of settled Mongols.
 
 
 
Naadam
"Národní výbor".
Municipal office.
 
 
 
Naadam
 
 
 
Naadam
Obytná místnost zdejších usedlíků.
Habitable room of the residents.
 
 
 
Naadam
 
 
 
Naadam
Prostřeno k večeři.
A table set for dinner.
 
 
 
Naadam
Večerní scéna z místa našeho ubytování.
Evening scene from the place of our accommodation.
 
 
 
Naadam
Ráno ve stepi.
Morning in the grassland.
 
 
 
Naadam
 
 
 
Naadam
 
 
 
Naadam
 
 
 
Naadam
Znak Vnitřního Mongolska.
Sign of Inner Mongolia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adam Dušek © 2011