Kalibrační proužek
kontakt fotokokos
 
Čína - provincie Kan-su China - Gansu Province
Lang-mu-s' (08/2011) Langmusi (08/2011)
 
F11 - na celou obrazovku
F11 - fullscreen
 
Langmusi
 
 
 
Langmusi
Lang-mu-s' je vesnice na hranici provincií S'-čchuan a Kan-su (cca 3000 m n.m.).
Langmusi is a village on the border of Sichuan and Gansu province (c. 3000 m above sea level).
 
 
 
Langmusi
Na hlavní třídě Lang-mu-s' ...
On Langmusi main street ...
 
 
 
Langmusi
 
 
 
Langmusi
 
 
 
Langmusi
 
 
 
Langmusi
 
 
 
Langmusi
 
 
 
Langmusi
 
 
 
Langmusi
 
 
 
Langmusi
 
 
 
Langmusi
 
 
 
Langmusi
Klášter Kerti na s'-čchuanské straně ...
Kerti monastery on the Sichuan side ...
 
 
 
Langmusi
 
 
 
Langmusi
V prostorách kláštera ...
In the monastery area ...
 
 
 
Langmusi
 
 
 
Langmusi
Na počítadlech si poutníci značí součet obejití chrámu.
The pilgrim counters for note of circumvention sum.
 
 
 
Langmusi
Klášterní budova se staví tradiční technikou nabíjení. Na stavbě pracují převážně ženy.
The monastery building under construction. In site working mainly women.
 
 
 
Langmusi
 
 
 
Langmusi
"Mohyla" (tib. labce) horských božstev nad klášterem Kerti.
Tumulus of mountain deities beyond Kerti monastery.
 
 
 
Langmusi
 
 
 
Langmusi
Disputace mnichů v klášteře Kerti ...
Monk disputation in Kerti Monastery ...
 
 
 
Langmusi
 
 
 
Langmusi
Dozorce disputací
Disputation supervisor
 
 
 
 
 
 
Langmusi
Ráno v Lang-mu-s' ...
Morning in Langmusi ...
 
 
 
Langmusi
 
 
 
Langmusi
Obydlí mnichů.
Monk habitation.
 
 
 
Langmusi
 
 
 
Langmusi
 
 
 
Langmusi
Ranní oběť mouky ...
Morning flour offer ...
 
 
 
Langmusi
 
 
 
Langmusi
Čínští umělci v areálu kláštera.
Chinese artists in the monastery area.
 
 
 
Langmusi
Taxikáři.
Taxi drivers.
 
 
 
Langmusi
 
 
 
Langmusi
Modlitební mlýnek na vodní pohon na řece Bílého draka, která tvoří hranici mezi provinciemi.
Water-powered prayer wheel on the White Dragon River, the border between the provinces.
 
 
 
Langmusi
Za klášterem Kerti je soutězka s posvátnými jeskyněmi a pramenem.
Behind Kerti Monastery there is a gorge, which has sacred spring and several sacred grotoes.
 
 
 
Langmusi
Votivní předměty s fotografií Pančchenlamy u vstupu do jeskyně.
Votive articles along with photography of Panchen Lama by the grotoe entry.
 
 
 
Langmusi
Tygří doupě, sídlo hněvivého božstva Palden Lhamo.
Tiger den, residence of wrathful deity Palden Lhamo.
 
 
 
Langmusi
V horách za soutěskou ...
On the mountain behind the gorge ...
 
 
 
Langmusi
 
 
 
Langmusi
 
 
 
Langmusi
 
 
 
Langmusi
Pohled na východ od Lang-mu-s'.
View east of Langmusi.
 
 
 
Langmusi
Klášter Sertri na severní straně města ...
Sertri Monastery on the northen side of Langmusi ...
 
 
 
Langmusi
 
 
 
Langmusi
 
 
 
Langmusi
 
 
 
Langmusi
 
 
 
Langmusi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adam Dušek © 2011