Kalibrační proužek
kontakt fotokokos
 
Čína - provincie Kan-su China - Gansu Province
Klášter Labrang (08/2011) Labrang Monastery (08/2011)
 
F11 - na celou obrazovku
F11 - fullscreen
 
Labrang
Klášter Labrang se nachází v provincii Kan-su, v oblasti, která se tradičně označuje Amdo. Labrang je jedním ze šesti nejvýznamnějších klášterů tibetské buddhistické školy Gelugpa.
The monastery Labrang is located in Gansu province, in the traditional Tibetan area of Amdo. Labrang is one of the six great monasteries of the Geluk (Yellow Hat) school of Tibetan Buddhism.
 
 
 
Labrang Monastery
Labrang je oblíbeným cílem čínských turistů.
Labrang is favorite destination of chinese tourists.
 
 
 
Labrang Monastery
 
 
 
Labrang
Vlevo chrám buddhy Maitréji, tzv. Zlatý dóm (tib. Serkhang).
Left the temple of Buddha Maitreya, so called The Golden Temple (tib. Serkhang).
 
 
 
Labrang Monastery
Bhavačakra - tradiční znázornění koloběhu života a závislého vznikání.
Bhavachakra - traditional painting showing the wheel of life and dependent origination.
 
 
 
Labrang Monastery
 
 
 
Labrang Monastery
 
 
 
Labrang Monastery
Labrang Monastery
Tibetské poutnice.
Tibetan pilgrims.
 
 
 
Labrang Monastery
 
 
 
Labrang Monastery
 
 
 
Labrang Monastery
Stovky modlitebních mlýnků lemují jižní a východní část kláštera.
There are hundreds of prayer wheels on the south and eastern part of the monastery.
 
 
 
Labrang Monastery
 
 
 
Labrang
Labrang - kozlí chrámek, pro ženy vstup zakázán.
Labrang - the goat temple, for women the entrance is forbidden.
 
 
 
Labrang Monastery
 
 
 
Labrang Monastery
Sia-che, město za branami kláštera.
Xiahe, the city behind the monastery gate.
 
 
 
Labrang Monastery
Čeští cestovatelé, které jsme potkali v hotelu Tara.
Czech travelers we met in Tara Guest House.
 
 
 
Labrang Monastery
Výstavba nového parkoviště hned vedle klášterního komplexu probíhá 24 hodin denně.
New parking-site building just by the monastery complex is in progress 24 hours a day.
 
 
 
Labrang
Pohled na Labrang od východu.
The Labrang view from the East.
 
 
 
Labrang Monastery
 
 
 
Labrang Monastery
Čhörten (stúpa) Gongtang.
The Gongtang stupa.
 
 
 
Labrang Monastery
V okolí kláštera.
Round the monastery.
 
 
 
Labrang Monastery
Sběračka PET láhví.
Gatherer of PET bottles.
 
 
 
Labrang Monastery
Na koře, posvátném okruhu okolo kláštera.
On the cora, sacred circuit around the monastery.
 
 
 
Labrang Monastery
 
 
 
Labrang Monastery
 
 
 
Labrang Monastery
 
 
 
Labrang Monastery
Čínští prominenti mohou autem i tam, kde ostatní musí pěšky.
Chinese V.I.P. can go by car where other people have to go by foot.
 
 
 
Labrang Monastery
Modlící se Tibeťanky.
Praying Tibetans.
 
 
 
Labrang Monastery
 
 
 
Labrang Monastery
 
 
 
Labrang Monastery
 
 
 
Labrang Monastery
Ve vsi za klášterem.
In the village behind the monastery.
 
 
 
Labrang Monastery
Mnišky s kamennými břemeny.
Nuns with stone back-packs.
 
 
 
Labrang Monastery
Údolí řeky Sia-che na západ od kláštera.
The Xiahe river valley on the west from the monastery.
 
 
 
Labrang monastery
Pohled s hory Ležícího bílého slona.
The view from the Laying White Elephant mountain.
 
 
 
Labrang Monastery
 
Labrang Monastery
Lungta - papírové praporky s vyobrazením větrného koně, tibetským symbolem dobrého osudu a pohody.
Lungta - paper flags with painting of wind horse, the tibetan symbol of good fortune and well-being.
 
 
 
Labrang
Pohled na Labrang a město Sia-che od severo-západu.
The view of Labrang and Xiahe town from the nort-west.
 
 
 
Labrang Monastery
Pohled na mnišská obydlí s hory Ležícího bílého slona.
The view of monk residence from the Laying White Elephant mountain.
 
 
 
Labrang Monastery
 
 
 
Labrang Monastery
Ccha ccha - hliněné plastiky na okraji cesty bývají zhotovené z hlíny z posvátných míst. U pohřebních ccha-ccha bývá s hlínou smíchán popel nebožtíka.
Ccha ccha - clay plastics on road-side made of clay from sacred places. The funeral ccha ccha has added ashes of deceased.
 
 
 
Labrang Monastery
Poutník se synem. Vycpávky chrání kolena při "píďalkovitém" obcházení chrámu nebo celého kláštera.
Pilgrim with son. The kneepads protect knees during "inchworm" walking around temple or whole monastery.
 
 
 
Labrang
Máslové sochy božstev a světců.
Butter statues of deities and saints.
 
 
 
Labrang Monastery
 
 
 
Labrang Monastery
Tibetské písmo.
Tibetan writing.
 
 
 
Labrang Monastery
 
 
 
 
 
 
 
 
Adam Dušek © 2011