Kalibrační proužek
kontakt fotokokos
 
Čína - provincie Kan-su China - Gansu Province
Ping-ling (08/2011) Bingling (08/2011)
F11 - na celou obrazovku
F11 - fullscreen
 
Bingling
Jeskyně "Tisíce buddhů" (Ping-ling) jsou vytesány ve skalní soutězce. Přístup je sem možný pouze lodí po Žluté řece přes vodní nádrž Liou-ťia-sia.
"Thousand Buddhas" (Bingling) grottoes are carved in a rocky canyon, which can be achieved by boat only. It lies by the Liujiaxia reservoir on Yellow River.
 
 
 
Bing Ling
Z tohoto přístavu jsme vypluli směrem k jeskyním Ping-ling.
We cleared this harbour towards the Bingling grottoes.
 
 
 
Bing Ling
Břehy vodní nádrže Liou-ťia-sia ...
Banks of the Liujiaxia reservoir ...
 
 
 
Bing Ling
 
 
 
Bing Ling
 
 
 
Bing Ling
 
 
 
Bing Ling
 
 
 
Bing Ling
 
 
 
Bing Ling
V přístavišti u Ping-ling.
Landing place by Bingling.
 
 
 
Bing Ling
Největší socha (27m) sedícího Maitréji (budoucího buddhy) v rekonstrukci.
The biggest statue (27m) of sitting Maitreya (the future Buddha) under reconstruction.
 
 
 
Bing Ling
Díky své relativní nedostupnosti přečkaly sochy, které zde vznikaly od 4. století, čínskou kulturní revoluci bez úhony.
Due to its relative inaccessibility the statues originated since 4. century survive the china cultural revolution unharmed.
 
 
 
Bing Ling
Hlídač svatyně.
A shrine guardian.
 
 
 
Bing Ling
Na sochách nejrůznějších bódhisattvů, ochranných božstev a buddhů je patrný indický vliv.
Statues of Bodhisattvas, guardian deities and Buddhas bearing an obvious Indian influence.
 
 
 
Bing Ling
 
 
 
Bing Ling
Buddhistický mnich.
Buddhist monk.
 
 
 
Bing Ling
 
 
 
Bing Ling
 
 
 
Bing Ling
Vonné tyčinky slouží k uctění božstev.
Deities are worshiped by Incense sticks.
 
 
 
Bingling
 
 
 
Bing Ling
Cestou zpět ...
On the way back ...
 
 
 
Bing Ling
Na lodi.
On ship.
 
 
 
 
 
 
 
 
Adam Dušek © 2011