Kalibrační proužek
kontakt fotokokos
 
Bjelašnica Bjelašnica Mountains
Bosna a Hercegovina, 06/2014 Bosnia and Herzegovina, 06/2014
F11 - fullscreen
 
Bjelašnica je pohoří jižně přiléhající k Sarajevu. Během obléhání Sarajeva (1992-96) tudy vedla strategická zásobovací stezka ... Wikipedia
Bjelašnica Mountanis lies south-faicing Sarajevo. There was the strategic supply path through Bjelašnica during besiege of Sarajevo (1992-96). Wikipedia
 
 
Bosna and Herzegovina - Bjelašnica Mountains 2014
V kraji Savi Kovačeviće ...
In the country of Sava Kovačević ... Wikipedia
 
 
Bosna and Herzegovina - Bjelašnica Mountains 2014
... nám chtěli prodat oblečení ...
... people would like to sell clothes ...
 
 
Bosna and Herzegovina - Bjelašnica Mountains 2014
 
 
Bosna and Herzegovina - Bjelašnica Mountains 2014
... kolem vodních mlýnů přímo nahoru ...
... around watermills right up ...
 
 
Bosna and Herzegovina - Bjelašnica Mountains 2014
 
 
Bosna and Herzegovina - Bjelašnica Mountains 2014
... přes rozkvetlé louky ...
... across flowery meadows ...
 
 
Bosna and Herzegovina - Bjelašnica Mountains 2014
 
 
Bosna and Herzegovina - Bjelašnica Mountains 2014
 
 
Bosna and Herzegovina - Bjelašnica Mountains 2014
... s výhledy na odlehlé osady ...
... with views of outlying settlement ...
 
 
Bosna and Herzegovina - Bjelašnica Mountains 2014
 
 
Bosna and Herzegovina - Bjelašnica Mountains 2014
 
 
Bosna and Herzegovina - Bjelašnica Mountains 2014
 
 
Bosna and Herzegovina - Bjelašnica Mountains 2014
... až do Lukomiru, nejodlehlejší vesnice v Bosně a Herzecegovině (1472 m) ...
... up to Lukomir, one of the most isolated villages in Bosnia and Herzegovina (1472 m) ... Wikipedia
 
 
Bosna and Herzegovina - Bjelašnica Mountains 2014
 
 
Bosna and Herzegovina - Bjelašnica Mountains 2014
 
 
Bosna and Herzegovina - Bjelašnica Mountains 2014
... bogomilská nekropole ... Wikipedia
... bogomil necropolis ... Wikipedia
 
 
Bosna and Herzegovina - Bjelašnica Mountains 2014
 
 
Bosna and Herzegovina - Bjelašnica Mountains 2014
... přes hospodu ...
... over the pub ...
 
 
Bosna and Herzegovina - Bjelašnica Mountains 2014
 
 
Bosna and Herzegovina - Bjelašnica Mountains 2014
... kajmak s ovčím sýrem ...
... kaymak with sheep's milk cheese
 
 
Bjelašnica - Lukomir - Muslim Cemetary
 
 
Bosna and Herzegovina - Bjelašnica Mountains 2014
 
 
Bosna and Herzegovina - Bjelašnica Mountains 2014
 
 
 
Bosna and Herzegovina - Bjelašnica Mountains 2014
 
 
Bosna and Herzegovina - Bjelašnica Mountains 2014
 
 
Bosna and Herzegovina - Bjelašnica Mountains 2014
Dodnes jsou v Bjelašnici rozsáhlá minová pole ...
There are large minefields in Bjelašnica up to the present day ...
 
 
Bosna and Herzegovina - Bjelašnica Mountains 2014
 
 
Bosna and Herzegovina - Bjelašnica Mountains 2014
 
 
Bosna and Herzegovina - Bjelašnica Mountains 2014
Visoko Gorje
 
 
Bosna and Herzegovina - Bjelašnica Mountains 2014
 
 
 
 
2014 © Adam Dušek