Kalibrační proužek
kontakt fotokokos
   
Monti / Cleary / Šeda
Třebíč - Zadní synagoga, 06/2013
Concentus Moraviae - XVIII. mezinárodní hudební festival 13 měst
 
 
Davide Monti / housle
Maria Christiana Cleary / arpa doppia
Richard Šeda / cink
 
program: La Stella / Hvězda
 

Koncerty dua Monti a Cleary jsou naplněny kromě mistrovského interpretačního umění také nebývalou energií a entusiasmem, které přispívají k celosvětovému výtečnému renomé této dvojice. Jejich hudební poselství snadno překračuje hranice jazykové, kulturní i sociální. Repertoárově je ArParla zaměřeno na dvě specifická hudební období, v nichž se oba nástroje uplatňovaly: barokní období (17. století) a přechod mezi klasicismem a romantismem (konec 18. a začátek 19. století).

Duo založené v roce 2004 vystupuje nikoli pouze v domovské Itálii, z níž čerpá inspiraci, ale po celé Evropě (mj. festivaly Aqua Music Amsterdam, Itinéraire Baroque Perigord, Early Music Festival v Bruggách, Rethymno Renaissance Festival, International Mozart Festival Rovereto, Mazovia Goes Baroque ve Varšavě, Muzyka w Raju Paradyz) a také v zámoří. Monti a Cleary navštívili Kanadu, Japonsko, kde rovněž vedli mistrovské třídy, podnikli turné po Austrálii (Woodend Winter Arts Festival ve Victorii) a Singapuru. Navštívili Ugandu, kde pod hlavičkou italské neziskové humanitární organizace COOPI vystoupili na řadě koncertů a vyučovali na univerzitě v Kampale. Kromě koncertních aktivit oba umělci působí jako pedagogové, např. na Královské konzervatoři v Haagu, Guildhall School of Music v Londýně, na konzervatořích v Padově a Vicenze, na hudebních akademiích a konzervatořích v Singapuru, Melbourne, Brisbane, Krakově, Vídni a rovněž spolupracují prostřednictvím výchovného programu MUS-E s mezinárodní Nadací Yehudi Menuhina. Pro label Stradivarius nahrál soubor 2 CD, první s hudbou Louise Spohra a druhé, které sklidilo živý ohlas mezinárodní kritiky, s italskou instrumentální hudbou 17. století (Marini, Pandolfi-Mealli, Selma, Uccellini, Frescobaldi, Merula a Fontana).

 
Richard Šeda se po ukončení studia na konzervatoři začal zajímat o historicky poučenou interpretaci staré hudby na zobcové flétny a později na cink. Své studium pak rozšířil na několika interpretačních kurzech v Praze a ve Francii u francouzské cinkenistky Judith Pacquier. Vystupuje v mnoha domácích i zahraničních seskupeních. Je spoluzakladatelem a hudebním dramaturgem regionálního barokního festivalu Dačické barokní dny. Pedagogicky je činný při ZUŠ v Dačicích a vyučuje na workshopech pro hráče na cinky. V roce 2007 založil vlastní soubor Capella Ornamentata, který se specializuje na hudbu 16. a 17. století převážně s komorním obsazením.
 
Cleary - Monty - Šeda, Třebíč 2013
Blahoslavova ulice - k Zadní synagoze, Třebíč
 
 
 
Cleary - Monty - Šeda, Třebíč 2013
 
 
 
Cleary - Monty - Šeda, Třebíč 2013
 
 
 
Cleary - Monty - Šeda, Třebíč 2013
 
 
 
Cleary - Monty - Šeda, Třebíč 2013
 
 
 
Cleary - Monty - Šeda, Třebíč 2013
 
 
 
Cleary - Monty - Šeda, Třebíč 2013
 
 
 
Cleary - Monty - Šeda, Třebíč 2013
 
 
 
Cleary - Monty - Šeda, Třebíč 2013
 
 
 
Cleary - Monty - Šeda, Třebíč 2013
 
 
 
Cleary - Monty - Šeda, Třebíč 2013
 
 
 
Cleary - Monty - Šeda, Třebíč 2013
 
 
 
Cleary - Monty - Šeda, Třebíč 2013
 
 
 
 
 

© Adam Dušek